Verdere informatie voor de gemeente Utrecht

Bevolking: Criminaliteit:
Allochtonen Diefstal/woning inbraak
Antillianen Geweld/seksuele misdrijven
Bevolkingsdichtheid Vernieling/openbare orde
Kinderen Inkomen:
Marokkanen Gemiddeld inkomen
Turken Uitkeringen
Woningen:
Huurwoningen

De officiële cijfers van de gemeente Utrecht
De infograph op deze pagina toont de demografische ontwikkeling van Utrecht
naar etniciteit voor de periode 1965 - 2025.
Het statistisch overzicht geeft de cijfers voor Utrecht weer voor het jaar 2006.
Feiten over de bevolking in statistisch overzicht

Alle koophuizen in Utrecht

Etnische ontwikkeling gemeente Utrecht 1965 - 2025

Figuur: Percentage niet Westerse allochtonen per wijk - gemeente Utrecht (1965 - 2025)
Nieuw huis kopen of huren in de gemeente Utrecht?
Als u op zoek bent naar een nieuw huis in de gemeente Utrecht kunt u op deze site zien wat de kwaliteit is van de buurt waarin de huurwoning of koopwoning staat. De overzichtskaart en het overzicht geven informatie over al de wijken in Utrecht.

 

Gemeente Utrecht - Feiten over de bevolking in statistisch overzicht
Sorteer kolom door op kolomnaam te klikken.
Wijk Nederlanders[%] Marokkanen[%] Turken[%] Antillianen[%] Surinamers[%] Z-Europeanen[%] Overig Geïndu.[%] Niet Geïndu.[%] Gemiddeld Inkomen [Euro] Uitkeringen[%] Aangiften
Lombok, Leidseweg 58 13 11 1 2 3 5 7 28500 13 1921
Nieuw Engeland, Schepenbuurt 68 7 8 1 3 3 5 6 28500 12 2072
Oog in Al,Welgelegen 75 4 2 1 1 2 8 7 28500 10 1204
Zuilen-West 77 4 3 1 2 3 5 6 24500 10 1702
Zuilen-Noord/oost 59 16 8 1 4 3 5 4 24500 14 2767
Pijlsweerd 62 9 9 1 2 4 5 6 24500 12 1146
Ondiep,2de Daalsebuurt 72 6 6 1 3 3 4 5 24500 11 2401
Taagdreef,Zamenhofdreef 61 12 6 1 4 2 8 6 24300 13 1428
Wolgadreef, Neckardreef 49 22 8 1 4 2 9 5 24300 16 2397
Amazonedreef 65 11 7 1 4 1 6 6 24300 13 1305
Zambesidreef, Tigrisdreef 50 18 9 1 5 2 10 5 24300 16 2654
Votulast 74 6 2 1 2 2 5 8 32100 10 1981
Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt 79 1 1 1 1 2 5 10 32100 9 1370
Tuindorp, Voordorp 83 1 1 1 2 1 4 8 32100 8 1965
Oudwijk, Buiten Wittevrouwen 78 1 0 1 1 2 5 11 31300 9 1263
Abstede, Gansstraat 79 4 1 1 1 2 5 8 31300 9 1345
Wilhelminapark, Rijnsweerd 77 1 0 1 1 2 7 12 31300 9 1538
Binnenstad Winkelgebied 76 1 0 0 1 2 7 13 29300 9 433
Binnenstad Woongebied 77 2 1 1 1 2 6 11 29300 9 1868
Oud-Hoograven,Tolsteeg 81 3 1 1 2 1 4 7 27800 9 1190
Nieuw-Hoograven, Bokkenbuurt 48 27 6 1 4 2 8 5 27800 16 1903
Lunetten 76 2 1 2 3 1 6 8 27800 10 1975
Kanaleneiland 25 39 17 1 3 2 8 3 26600 21 5494
Transwijk 77 4 4 1 2 2 4 7 26600 10 763
Rivierenwijk, Dichterswijk 72 8 3 1 3 2 5 6 26600 11 2271
Leidsche Rijn 68 6 6 1 6 2 6 6 33700 12 1785
Veldhuizen,Vleuterweide 77 4 2 1 4 2 5 5 35500 10 1240
De Meern, Rijnenburg 89 1 0 0 1 1 3 5 35500 8 1487
Vleuten, Haarzuilens 87 1 0 0 2 1 3 6 35500 8 1131
Figuur: Totaaloverzicht gemeente Utrecht (2006)

Definities:

De gebruikte definitie voor indeling in een etnische groep is dat de persoon, of vader en/of moeder geboren is in het betreffende gebied.

Zuid Europa omvat de volgende landen: Kroatië, Slovenië, Macedonië, voormalig Joegoslavië, voormalig Zuid-Slavië, Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, Canarische eilanden.

Overige geindustrialiseerd landen omvat: Australië, België, Duitsland (evt. voormalig oost en west Duitsland), Canada, Denemarken, Faeröer, Finland, Frankrijk, Groenland, Groot Brittannië, Ierland, IJsland, Israël, Japan, Kaiser Wilhelmsland, Kanaaleilanden, Liechtenstein, Luxemburg, Man, Monaco, (voormalig) Nederlands Indië, (voormalig) Nederlands Nieuw Guinea, Newfoundland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Norfolk, Oostenrijk, (voormalig) Oostenrijk-Hongarije, (voormalig) Palestina, Saarland, Verenigde Staten van Amerika, Zweden, Zwitserland.

Overig niet-geindustraliseerde landen zijn alle landen die niet apart of in de andere categoriën zijn opgenomen.

 

1e generatie allochtonen
Persoon is zelf in buitenland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).

2e generatie allochtonen
Persoon is in Nederland geboren en heeft ten minste één in het buitenland geboren ouder (definitie CBS).

3e generatie niet-westers allochtonen
Persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één grootouder in een niet-westers land is geboren (definitie CBS). Deze definitie is later toegevoegd om wat over de omvang van het nageslacht van de tweede generatie allochtonen te kunnen zeggen. Volgens de definities van 'autochtoon' en 'allochtoon' zijn derde generatie allochtonen namelijk autochtonen en verdwijnen ze in de statistieken.

Bronnen:

Gemeente Utrecht GBA [2006]
Ecorys [2003]
Politie Utrecht (HKS-NSCR) [2000]
Gemeente Utrecht Beleid/Onderzoek [2015]
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [2003, 2015]
Allochtonen feiten en cijfers